Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.jootjeshaakcadeautjes.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Jootjes Haakcadeautjes
 streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Jootjes Haakcadeautjes niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

T.a.v. onze foto’s en kleurechtheid van de foto’s. Jootjes Haakcadeautjes draagt de grootste zorg om ervoor te zorgen dat onze foto’s zoveel mogelijk kleurecht zijn. Echter is dit helaas nooit volledig te garanderen. De producten kunnen qua kleur afwijken van hetgeen u ziet op de foto. Dit ook omdat ieder beeldscherm een kleur anders kan weergeven op basis van zijn instellingen. Aan de kleuren zoals weergegeven op de foto’s kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Jootjes Haakcadeautjes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Jootjes Haakcadeautjes en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Jootjes Haakcadeautjes
 garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Jootjes Haakcadeautjes te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Jootjes Haakcadeautjes heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Jootjes Haakcadeautjes aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen, zowel als alle foto’s en productfoto’s van Jootjes Haakcadeautjes zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Jootjes Haakcadeautjes daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Onze baby bijtspeelgoedmaterialen (m.u.v. bijtfiguren) zijn uitdrukkelijk niet voor losse wederverkoop! Indien toch misbruik gemaakt wordt van onze eigendommen of er geconstateerd wordt dat er sprake is van losse wederverkoop zullen strafrechtelijke stappen worden ondernomen.

 

Winkelwagen
Facebook Instagram Pinterest WhatsApp WhatsApp
Menu
0 items Winkelwagen